نصب و اجاره تلویزیون شهری در کنسرت حمید هیراد

یکشنبه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۸ شرح مکان پروژه تاریخ پروژه کارفرما تکنولوژی ابعاد اشتراک گذاری در facebook Facebook اشتراک گذاری در twitter Twitter اشتراک گذاری در linkedin LinkedIn اشتراک گذاری در whatsapp WhatsApp اشتراک گذاری در email Email اشتراک گذاری در telegram Telegram تصاویر پروژه